Thi trắc nghiệm VINADES
Hệ thống tạo lập website trắc nghiệm trực tuyến miễn phí

Kỳ thi chính thức định kỳ Hệ sinh thái Đấu Thầu


Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO THÁNG 2/2024

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO THÁNG 2/2024

 •  100
 •  45
 •  09:07 23/02/2024
 •  Đã xem: 1
 •  Bình luận: 0
Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 3/2024

Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 3/2024

 •  100
 •  45
 •  14:10 20/02/2024
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0
Thi tuyển trực tuyến kênh chat Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 01/2024

Thi tuyển trực tuyến kênh chat Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 01/2024

 •  45
 •  20
 •  14:52 19/01/2024
 •  Đã xem: 3
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO 28/12/2023

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO 28/12/2023

 •  100
 •  45
 •  14:08 28/12/2023
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 12/2023 Copy

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 12/2023 Copy

 •  100
 •  45
 •  14:05 28/12/2023
 •  Đã xem: 1
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 12/2023

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 12/2023

 •  100
 •  45
 •  17:11 12/12/2023
 •  Đã xem: 2
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 11/2023

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 11/2023

 •  100
 •  45
 •  10:51 07/11/2023
 •  Đã xem: 6
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 10/2023

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 10/2023

 •  100
 •  45
 •  11:20 16/10/2023
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0
Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 8/2023

Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 8/2023

 •  100
 •  45
 •  16:25 24/08/2023
 •  Đã xem: 31
 •  Bình luận: 0
Thi tuyển trực tuyến kênh chat Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 07/2023

Thi tuyển trực tuyến kênh chat Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 07/2023

 •  45
 •  20
 •  14:51 20/07/2023
 •  Đã xem: 4
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 7/2023 Đợt 2

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 7/2023 Đợt 2

 •  100
 •  45
 •  18:26 11/07/2023
 •  Đã xem: 13
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 7/2023 Đợt 1

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 7/2023 Đợt 1

 •  100
 •  45
 •  13:54 03/07/2023
 •  Đã xem: 10
 •  Bình luận: 0
Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 6/2023

Kiểm tra định kỳ kiến thức Hệ sinh thái Đấu Thầu Tháng 6/2023

 •  100
 •  45
 •  09:38 01/07/2023
 •  Đã xem: 29
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 6/2023 Đợt 2

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 6/2023 Đợt 2

 •  100
 •  45
 •  10:57 13/06/2023
 •  Đã xem: 5
 •  Bình luận: 0
Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 6/2023 Đợt 1

Thi kiến thức cơ bản DauThau.INFO Tháng 6/2023 Đợt 1

 •  100
 •  45
 •  13:54 06/06/2023
 •  Đã xem: 3
 •  Bình luận: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây